2621401708 Κολοκοτρώνη Θεοδώρου 1 Πύργος, Ηλείας kom.mechanogenesis@gmail.com